Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Mengenai Lembaga Air Sibu

Pertubuhan ini telah diperbadankan di bawah perintah Lembaga Air Sibu 1959, yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Bekalan Air 1959 (Bab 141). Ia kemudian diperbadankan semula di bawah perintah Lembaga Air Sibu 1995, yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Air 1994 apabila Ordinan Bekalan Air 1959 dimansuhkan. Perlembagaan Lembaga ini seterusnya dipinda melalui Perintah Lembaga Air Sibu 2002 dan Perintah Lembaga Air Sibu 2005.

SELANJUTNYA

» Tiada Notis Tender didapati.
Arkib »
»
Tiada gangguan bekalan berjadual.

Archive »» Tiada Jualan Sebut Harga Didapati
Arkib »

»
Tiada Gangguan Bekalan Tidak Berjadual.

Archive »
» Tiada Notis Tender Jualan boleh didapati.
Arkib »
»  Tiada Notis Sebut Harga didapati.

Arkib »