Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Mengenai Lembaga Air Sibu

Pertubuhan ini telah diperbadankan di bawah perintah Lembaga Air Sibu 1959, yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Bekalan Air 1959 (Bab 141). Ia kemudian diperbadankan semula di bawah perintah Lembaga Air Sibu 1995, yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Air 1994 apabila Ordinan Bekalan Air 1959 dimansuhkan. Perlembagaan Lembaga ini seterusnya dipinda melalui Perintah Lembaga Air Sibu 2002 dan Perintah Lembaga Air Sibu 2005.

SELANJUTNYA

Highlight

Lihat Semua

» Tender Called on 07.12.2022 & to be closed on 22.12.2022 @ 12:00 Noon

SWB/ TN/20/ 2022
Insurance for Kuala Rajang Water Supply Operation For Two (2) Year  2023 - 2025

 

Muat Turun

» Tiada Notis Sebut Harga Didapati

Arkib »
»
07 Disember 2022 @ 09.00 pm sehingga kerja selesai
Kawasan terjejas: 
Semua kawasan Lorong Tun Ahmad Zaidi adruce 57, Lorong Tun Ahmad Zaidi adruce 53  & kawasan sekitar.
Incident: Menjalankan kerja penyelenggaran "Pressure Reducing Valve" di Simpang Lorong Tun Ahmad Zaidi adruce 57, Sibu.

07 Disember 2022 @ 12.00 am sehingga kerja selesai
Kawasan terjejas: 
Seluruh Kawasan Jalan Kiew Nang, Lorong Tun Ahmad Zaidi adruce 20, Lorong Lada 13 & Kawasan Sekitar.
Huraian: Menjalankan kerja penyelenggaran "Pressure Reducing Valve" di Simpang Jalan Kiew Nang, Sibu.
08 Disember 2022 @ 12.00 am sehingga kerja selesai
Kawasan terjejas: 
Jalan Tekam Lorong Tekam 4, 6, 8, 10, Jalan Bunga Mawar 1 & Jalan Selanggan.
Huraian: Kerja pemasangan Pipe Crossing 150 mm D.I. di Jalan Tekam

08 Disember 2022 @ 12.00 am sehingga kerja selesai
Kawasan terjejas
Seluruh kawasan Lorong Primeview 1, Lorong Primeview 2, Lorong Primeview 3 & kawasan sekitar.
HuraianMenjalankan kerja penyelenggaran "Pressure Reducing Valve" di Simpang Jalan Primeview, Sibu.

Archive »


» Tiada Notis Tender Jualan boleh didapati.
Arkib »
»
Tiada Gangguan Bekalan Tidak Berjadual

Archive »
» Tiada Jualan Sebut Harga Didapati
Arkib »