Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 20 Mei 2022
Versi 8.3.0
Tukar MilikTukar Milik

A.  UNTUK RUMAH KERAJAAN / BEREK

 1. Pelangan perlu menyediakan :
  • Satu salinan Kad Pengenalan.
  • Satu salinan surat daripada jabatan kerajaan berkenaan / suruhanjaya perumahan menyatakan peruntukan bagi rumah/berek tersebut.
 2. Sekiranya akaun mempunyai bil tertunggak melebihi deposit, pelanggan perlu menyelesaikan baki bayaran terlebih dahulu.
 3. Pelanggan perlu membayar deposit baru berjumlah RM60.00.
 4. Pelanggan perlu menandatangani Perjanjian Bekalan Air.
 5. Satu salinan perjanjian dan resit deposit akan diberikan kepada pelanggan.

B. UNTUK UMUM


a.  Persendirian

 1. Pelanggan perlu menyediakan :
  • Satu salinan Kad Pengenalan
  • Satu salinan Perjanjian Jual Beli / Memorandum Jualan Lelongan Awam / Geran Tanah / Surat Kuasa Mentadbir ataupun kenyataan daripada PB / TPB
 2. Sekiranya akaun mempunyai bil tertunggak melebihi depost, pelanggan perlu menyelesaikan baki bayaran terleibh dahulu.
 3. Pelanggan perlu membayar deposit baru mengikut jenis seperti berikut:
  • Domestik - RM60.00
  • Domestik Komersil - RM150.00
  • Komersil - RM360.00
 4. Pelanggan perlu menandatangi Perjanjian Bekalan Air.
 5. Satu salinan perjanjian dan resit deposit akan diberikan kepada pelanggan.


b.  Syarikat

 1. Pelanggan perlu menyediakan:
  • Cop syarikat
  • Satu salinan Borang 49.
  • Satu salinan Perjanjian Jual Beli / Memorandum Jualan Lelongan Awam / Memorandum Pemindahan Hak Milik / Geran Tanah / Surat Kuasa Mentadbir ataupun kenyataan daripada PB / TPB
 2. Sekiranya akaun mempunyai bil tertunggak melebihi depost, pelanggan perlu menyelesaikan baki bayaran terleibh dahulu.
 3. Pelanggan perlu membayar deposit baru mengikut jenis seperti berikut:
  • Domestik - RM60.00
  • Domestik Komersil - RM150.00
  • Komersil - RM360.00
 4. Pelanggan perlu menandatangi Perjanjian Bekalan Air.
 5. Satu salinan perjanjian dan resit deposit akan diberikan kepada pelanggan.