Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 26 Sept 2021
Versi 8.3.0
Dasar Keselamatan & Kesihatan Dasar Keselamatan & Kesihatan

Adalah menjadi dasar Lembaga untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat, dalam pengeluaran dan pengagihan air bersih dan juga dalam perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan kami.

Kami akan menguruskan aktiviti-aktiviti kami supaya sebarang risiko yang tidak diingini yang boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan dan kesihatan kakitangan serta pelanggan ataupun mana-mana ahli orang awam berlaku semasa kami melaksanakan operasi. Dasar ini bermaksud kami akan mematuhi semua peraturan, kod amalan yang sesuai, serta keperluan lain dan akan mengambil langkah-langkah tambahan yang dianggap perlu. Kami akan menjadikan pengetahuan dan kepakaran kami sentiasa tersedia kepada mana-mana pihak yang berkaitan dan pihak berkuasa.

Kami akan:

  1. Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi kakitangan kami yang berada di kawasan kerja masing-masing.
  2. Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan yang berada dalam bidang kuasa kami dan bertindak dengan sewajarnya bagi mencegah sebarang kemudaratan terhadap pelanggan dan orang awam.
  3. Mengambil langkah-langkah yang praktik bagi mengurangkan kemalangan atau meminimakan kesan kemalangan sekiranya ia berlaku.
  4. Menyediakan maklumat, latihan serta sokongan kepada kakitangan, rakan kongsi dan pelanggan kami dalam pengendalian bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk kegunaan biasa dan juga semasa situasi kecemasan.
  5. Senantiasa menambah baik sistem dan proses bagi memastikan aktiviti kami mematuhi kesemua keperluan-keperluan berkanun dan spesifikasi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar.

PAPARAN SIJIL