Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 14 Jul 2020
Version 8.3.0

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak berumur 18 tahun ke atas dan kurang dari 54 tahun dari tarikh permohonan, serta berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan berikut di Lembaga Air Sibu (LAS):-

Bil.

Jawatan

Taraf Jawatan

Bilangan Kekosongan

1

Penolong Jurutera (Awam), Gred JA29

Tetap dan Berpencen

2

2

Pembantu Kemahiran, Gred H19

Tetap dan Berpencen

1

3

Pembantu Awam, Gred H11

Tetap dan Berpencen

4

 

 

JUMLAH

7

 

CARA MEMOHON
Semua pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Malaysia temasuk mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam adalah dikehendaki mengemukakan permohonan mereka secara di atas talian melalui laman sesawang Lembaga Air Sibu. Klik untuk Informasi Lebih Lanjut.

Tarikh tutup permohonan adalah 12 September 2019.

Sumber:
Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran
Lembaga Air Sibu
Sibu