Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Job Vacancies for Station Tanjung Manis Phase 1

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak berumur 18 tahun ke atas dan kurang dari 54 tahun dari tarikh permohonan,  berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan kontrak seperti berikut:-

(i) JAWATAN : JURUTERA AWAM, GRED J41(SATU(1) KEKOSONGAN)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN: KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN:PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM 2,529.00 RM 9,643.00 RM 225.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 3. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 4. (Gaji permulaan ialah pada Gred J41:  RM 2,529.00)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian  (sekurang-kurangnya  Gred C) dalam  subjek  Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

3. Mengetuai stesen bekalan air Tanjung Manis dari segi pentadbiran, penyelenggaraan, dan operasi. Melaksanakan tugas yang berkaitan diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

(ii) JAWATAN: PENOLONG PEGAWAI SAINS, GRED C29(SATU (1) KEKOSONGAN)

KLASIFIKASIPERKHIDMATAN : SAINS

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM 1,505.00 RM 5,696.00 RM 145.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  1. (i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Matematik atau Sains pada peringkat peperiksaan tersebut.

         (Gaji permulaan ialah pada Gred C29:  RM 1,505.00); atau

  2. (ii)  diploma dalam bidang sains atau teknologi makmal yang diiktiraf oleh       Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang       diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred C29:  RM 1,782.91); atau

  3. (iii) diploma dalam bidang kimia industri atau mikrobiologi yang diiktiraf oleh       Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan          yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred C29:  RM 1,858.12).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian  (sekurang-kurangnya  Gred C) dalam  subjek  Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

                                                
3.       Membantu Jurutera Awam Gred J41 mengendalikan pentadbiran, penyelenggaraan, dan operasi bekalan air Tanjung Manis. Melaksanakan tugas yang berkaitan diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

(iii) JAWATAN: PENOLONG JURUTERA
(MEKANIKAL & ELEKTRIKAL), GRED JA29(SATU (1) KEKOSONGAN)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN: KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM 1,549.00 RM 5,701.00 RM 145.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  1. Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:  RM 1,549.00); atau

  2. diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:  RM 1,935.02)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya  Gred C)dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

3. Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop kerja kejuruteraan mekanikal dan elektrik iaitu mengumpul maklumat untuk penyediaan reka bentuk, menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod inventori, mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan pembinaan di tapak projek, menyediakan laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebut harga dan tender, menjalankan kerja penyenggaraan bangunan dan bengkel, melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyenggaraan berkala peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi mengawal selia sistem pam operasi bekalan air di Tanjung Manis serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.

(iv) JAWATAN : PENOLONG JURUTERA (AWAM), GRED JA29 (DUA (2) KEKOSONGAN)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN: KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

            JADUAL GAJI           :           GAJI MINIMUM        GAJI MAKSIMUM                KENAIKAN                                                                                                                                      GAJI TAHUNAN

                                                  RM 1,549.00                   RM 5,701.00                          RM 145.00     

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  1. Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM 1,549.00); atau

  2. diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:  RM 1,935.02).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian  (sekurang-kurangnya  Gred C) dalam  subjek  Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

 3.       Bertanggungjawab mengawal selia operasi air dan menjaga kualiti air dengan menjadi Shift in Charge (bekerja secara bergilir-gilir) di Loji Perawatan Air Tanjung Manis (Pakej 6 dan 7) serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan diarahkan oleh Ketua Bahagian/Ketua Jabatan.

(v) JAWATAN: PEMBANTU MAKMAL GRED C19(SATU (1) KEKOSONGAN)

 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : SAINS

 KUMPULAN PERKHIDMATAN :  PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM 1,357.00 RM 4,009.00 RM 100.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  1. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek        sains pada peringkat peperiksaan tersebut.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred C19:  RM 1,357.00); atau

  2. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred C19:  RM 1,413.40); atau

  3. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred C19:  RM 1,469.80).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian  (sekurang-kurangnya  Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

3. Bertanggungjawab mengambil sampling air dan menjaga kualiti air di Loji Perawatan Air Tanjung Manis (Pakej 6 dan 7) serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan diarahkan oleh Ketua Bahagian/Ketua Jabatan. Memastikan kebersihan makmal dan peralatannya dalam keadaan baik dan sentiasa boleh digunakan serta menjaga rekod stok bahan-bahan makmal.
(vi) JAWATAN : PEMBANTU AWAM, GRED H11 (ENAM (6) KEKOSONGAN)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN: KEMAHIRAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

 
JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM 1,218.00 RM 2,939.00 RM 80.00

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 3. Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaann;

  (Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,218.00).

  (Syarat Tambahan: Bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjin sangkut/motobot, calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia).

  (Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,264.15).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS

Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja di Tanjung Manis. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Ketua Bahagian / Ketua Jabatan.

TARAF JAWATAN:               KONTRAK DUA (2) TAHUN

CARA MEMOHON:-

 1. Semua pemohon  adalah dikehendaki mengemukakan permohonan mereka secara atas talian melalui laman sesawang rasmi  http://www.swb.gov.my.
 2. Segala maklumat yang diisi mestilah benar. Hanya pemohon yang LAYAK selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga dan dikehendaki untuk mengemukakan sijil/dokumen asal semasa temuduga.
 3. Keputusan temuduga akan dimaklumkan secara rasmi melalui alamat surat elektronik (email address) dan alamat surat-menyurat sah yang didaftarkan semasa permohonan dibuat.
 4. Permohonan yang TIDAK LENGKAP atau LEWAT DITERIMA akan DITOLAK.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan ialah 3 MEI 2022 (SELASA) sebelum atau pada 5:00 petang.

 

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI 084-211001 SAM.214 / 239
(BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN)

 

APPLY VACANCY

Quick Link